TH

อง เตร่ ย มี ความ สำคัญ อย่างไร ต่อ วัฒนธรรม ของ เวียดนาม

องเตร่ย หรือ Ong Troi เป็นเทพเจ้าสถิตย์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อวัฒนธรรมของเวียดนาม ชาวเวียดนามมีความนับถือและเชื่อในการปกครองและควบคุมของเทพเจ้าสถิตย์นี้มานานเป็นที่เป็นแนวเดินของวิถีชีวิต นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เวียดนามตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรพรรดิจีน ชาวเวียดนามยังคงเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตย์อยู่กับทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน้ำ หรือเทพเจ้าอื่นๆ การเซ่นไหว้องเตร่ยมีความสำคัญอย่างมากในวันหยุดสำคัญของเวียดนาม โดยประชาชนจะนำดอกไม้ ธูป เทียน และผลไม้มาสักการะบูชา ในวันที่ 1 และ 15 ของเดือนไต่คู้ โดยองเตร่ยได้เป็นตัวกลางในการสืบทอดวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวเวียดนามมานับพันปี. อง เตร่ ย มี ความ สำคัญ อย่างไร ต่อ วัฒนธรรม ของ เวียดนาม ? โปรดดูบทความด้วย bloggiaidap247.com !

อง เตร่ ย มี ความ สำคัญ อย่างไร ต่อ วัฒนธรรม ของ เวียดนาม

องเตร่ยทรงเป็นใคร?

คนเวียดนามทั่วไปเชื่อในองเตร่ย ขอองเตร่ย บูชาองเตร่ย และจบท้ายที่จะกลับไปอยู่กับองเตร่ย แต่ส่วนใหญ่ของคนเวียดนามยังไม่รู้ว่าองเตร่ยทรงเป็นใคร องเตร่ยได้ทำอะไรเพื่อเราและองเตร่ยต้องการเราจะทำอะไร เอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนามเต็มไปด้วยบทกวีที่พูดถึงความเชื่อของคนเวียดนามในองเตร่ย แต่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้ว่าองเตร่ยทรงเป็นใคร องเตร่ยได้แสดงออกมาผ่านธรรมชาติ ผ่านจักรวาลที่เหนือกว่าและผ่านความเชื่อมั่นภายใน เราเรียกเขาว่าองเตร่ย แต่เพื่อรู้จักองเตร่ยอย่างแท้จริง เราต้องมีการแสดงออกเพิ่มเติมจากองเตร่ยผ่านพระวจนะและผ่านพระบุตรขององเตร่ย องเตร่ยอย่างองเตร่ยเจษุที่ได้เปิดเผยองเตร่ยผ่านคำพูด และผ่านพระบุตรขององเตร่ยเยซูคริสต์.

คนเวียดนามกับความเข้าใจเกี่ยวกับ “อง เตร่ ย”

คนเวียดนามรู้จักและเชื่อใน “อง เตร่ ย” มีความเชื่อมั่นใน “อง เตร่ ย” และสวดบูชา “อง เตร่ ย” อย่างมาตรฐาน ความเชื่อนี้มีอยู่ในซอกทรงจิตของคนเวียดนามตั้งแต่อดีต ก่อนที่จะมีศาสนาอื่นเข้ามาในประเทศเรา ความเชื่อนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในภาษาและวิถีชีวิตของเรา

องเตร่ยทรงเป็นใคร?

เรียกอง เตร่ ย

สิ่งที่เข้าใจได้ง่ายและไม่มีใครปฏิเสธคือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นศัตรูหรือเพื่อนสนิท ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวร้าย คำพูดที่พูดเป็นกำลังใจแรก ๆ ของคนเวียดนามคือ “อง เตร่ ย” คล้ายกับว่า คนอเมริกันจะพูดว่า “Oh my God!” เมื่อเผชิญกับความไม่สะดวกสบาย การพลุ่งตก หรือถูกสังหารเสียชีวิต คนเวียดนามจะเรียกเทวดา อง เตร่ ย เพื่อให้ช่วยในทุก ๆ สถานการณ์ เช่นเมื่อเจ็บป่วย โชคร้าย หรือความสำเร็จ คนเวียดนามจะบอกว่า “ขอบคุณอง เตร่ ย” ถ้าเจอเหตุฉุกเฉิน เช่น ถูกฆ่าหรืออยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย คนเวียดนามโทษเทวดาอง เตร่ ย ให้ช่วยออกจากสถา

เคารพธอง เตร่ ย

อาจจะไม่รู้ว่า องเตร่ ยเป็นตัวเหนือแบบไหน แต่ทุกคนในเวียดนามเคารพ องเตร่ ยเพราะเข้าใจว่ามีเราที่นี่เพราะ องเตร่ ย ในภาษาพูดทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประโยคดูแล้วขำๆ แต่ทุกครั้งที่เรียกองเตร่ ย ทุกคนต้องตั้งคำว่า “อง” ไว้ด้านหน้า องเตร่ ยถูกเรียกอย่างสัญชาตญาณ คนธรรมดาเรียก องเตร่ ย ด้วยใจเคารพ คนที่นับถือศาสนาคริสต์ในเวียดนามจะเคารพเยี่ยมกล่าวขอบคุณพระเจ้าและเรียกเขาว่า “พระเจ้า”

ผู้หญิงชาวบ้านหัวเราะแล้วถามแฟน:

เธอชอบเขียนมากกว่าพูด
ฉันจะถามคำถาม
เมื่อเริ่มสร้างโลก
ใครสร้างโลกนี้?

เชื่อในองเตรียม

เป็นมาตรฐานของคนเวียดนามตั้งแต่โบราณ คนเวียดนามเชื่อว่าองเตรียมเป็นพระผู้สร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ทั้งฟ้าและดิน องเตรียมเป็นพระองค์ที่มีอำนาจในการกำหนดชีวิตและความตายของทุกสิ่งมีชีวิต คนเวียดนามใช้คำพูดที่แสดงความเคารพองเตรียมอย่างมาก เช่น ไม่มีใครพูดเกินกันว่าองเตรียมโดยไม่มีคำว่า “อง” นำหน้า คนเวียดนามเรียกองเตรียมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง คนที่นับถือศาสนาคริสต์จะเรียกพระเจ้าว่า “อง เตร่ ย”

เรื่องขำๆของสาวน้อยในชนบทถามเพื่อนชาย:

เธอเห็นพี่ชอบเขียน
เอามาจับฉ่ายซักนิดสิ
ในเวลาที่ผู้สร้างสรรค์โลก
ใครสร้างโลกนี่เนี่ย?

เกร็ดความรู้และวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีรูปร่างคล้ายตัว S ยาวเหยียดตามแหลมอินโดจีน ด้านตะวันออกของเวียดนามติดทะเลจีนใต้ ด้านเหนือติดกับประเทศจีน ด้านตะวันตกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่า ครอบคลุมทะเล ไหล่ทวีป และมีหมู่เกาะนับพันเกาะที่อยู่ในอ่าวตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย รวมทั้งหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซล ที่จีนและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่งกันอ้างกรรมสิทธิ์ เป็นเพราะมีแหล่งน้ำมันใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ การผสมผสานวัฒนธรรมในเวียดนามเกิดขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 432 เวียตนามได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรพรรดิจีนนานกว่าพันปี ดังนั้นสิ่งก่อสร้าง อาหารการกิน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนมาก และยังมีความหลากหลายของผู้คนของชาวเขาหลากหลายชนเผ่าทางภาคเหนือของเวียตนาม สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียตนามก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย ได้แก่ ตึกที่อยู่อาศัยที่ดูทันสมัย เป็นต วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

เกร็ดความรู้และวัฒนธรรมประเทศเวียดนาม

เวียดนามมีความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนการปฏิวัติระบบการปกครอง จึงทำให้มีความเชื่อศิลปะ วิถีการดำรงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับจีน ลัทธิความเชื่อต่างๆ ของจีนได้แพร่ขยายมายังเวียดนามด้วย ทั้งลัทธิขงจื๊อที่ให้ความสำคัญต่อการนับถือบรรพบุรุษ ลัทธิเต๋าที่สอนเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่สอนเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว แม้ว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะทำลายความเชื่อและศาสนาส่วนหนึ่งไปในช่วงปฏิวัติระบบการปกครอง แต่ปัจจุบันมีการผ่อนปรนมากขึ้น โดยอนุญาตให้มีนักบวชในศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ได้ อีกทั้งพลเมืองส่วนหนึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ชาวเวียดนามยังมีความนับถือสวรรค์หรือที่เรียกว่า “องเตร่ย (Ong Troi)” และเชื่อว่าทุกหนทุกแห่งมีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าดิน เทพเจ้าน้ำ หรือเทพเจ้าอื่น

Video อง เตร่ ย มี ความ สำคัญ อย่างไร ต่อ วัฒนธรรม ของ เวียดนาม

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button