TH

ใครคือ ดวง ฤทัย หง สกุล

คุณกำลังดูโพสต์นี้: ใครคือ ดวง ฤทัย หง สกุล

ดวง ฤทัย หง สกุล เป็นบุคคลชื่อดังที่ได้ถูกศาลสั่งให้ถอนรายได้หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้อง คำสั่งของศาลได้ประกาศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของเธอตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว นอกจากนี้ ผู้ใดเป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครองต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานดังกล่าวตามมาตรา 24/1 ของพระราชบัญญัติล้มละลายเช่นเดียวกัน หากไม่ปฏิบัติตามนี้อาจถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 ของพระราชบัญญัติล้มละลายนั่นเอง นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการชำระหนี้ในคดีนี้ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศข้อความนี้. โปรดดูบทความด้วย bloggiaidap247.com !

ใครคือ ดวง ฤทัย หง สกุล

ดวง ฤทัย หง สกุล

นางสาวดวงฤทัย หงสกุลถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งของศาลที่ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.928/2566 ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องต่อศาล ด้วยมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ บุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นอกจากนี้ ในคดีนี้ หากมีเจ้าหนี้ต้องการชำระหนี้ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคำคู่ความ สํานักงา

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง ดวงหทัย หงสกุล

ดวงฤทัย หงสกุล เป็นลูกหนี้ในคดีที่ถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ฟ้องล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของเธอเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 ตามประกาศฉบับดังกล่าวของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เดินหน้าดำเนินการตามคำสั่งศาลแล้ว โดยมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2483 และตามมาตรา 24/1 ให้บุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยผู้ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.

ดวง ฤทัย หง สกุล
ดวง ฤทัย หง สกุล

เกิดอะไรขึ้นกับบุคคลชื่อ “ดวงฤทัย หงสกุล” คะ?

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ดวงฤทัย หงสกุล” หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้องล้มละลาย ราชกิจจาฯ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “ดวงฤทัย หงสกุล” หลังถูกธนาคารกรุงศรีฯฟ้องล้มละลาย

วันที่ 9 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงนามโดย กนกพร เลิศวรญาณ ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.928/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ น.ส.ดวงฤทัย หงสกุล ลูกหนี้เด็ดขาดตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

Video ดวง ฤทัย หง สกุล

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย รวมทั้ง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ บางฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Blog Giải Đáp 24/7.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: TH

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button