Name

วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อย่างง่าย

วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อย่างง่าย

การแยกชื่อนามสกุลใน Excel เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการจัดการข้อมูลลูกค้า การแยกชื่อนามสกุลนี้สามารถช่วยให้ใช้ข้อมูลที่ได้มาได้ตรงถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางเราจึงได้รวบรวมวิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อย่างง่ายเพื่อช่วยเพื่อนๆ ในการปรับปรุงการจัดการข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel มีด้วยกันหลายวิธี แต่วิธีที่เราจะนำเสนอนี้เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชั่น TEXT และ LEFT ใน Excel ที่มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

1. เริ่มจากเปิดไฟล์ Excel ที่ต้องการแยกชื่อนามสกุล จากนั้นให้เราไปที่เมนู Insert > Table แล้วเลือก Table Style ที่ต้องการใช้งาน

2. หลังจากนั้นให้เราไปที่แถบ Insert ของ Excel เลือก Table แล้วเลือกข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแยกชื่อนามสกุล จากนั้นกด OK

3. เมื่อเราเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่แถบ Home ของ Excel แล้วคลิกที่ปุ่ม Format as Table เลือก Table Style ที่ต้องการใช้งาน จากนั้นกด OK

4. เมื่อเรากำหนด Table Style แล้ว ให้ชี้ไปที่ Column ที่เราต้องการแยกชื่อ นามสกุล เลือก Column โดยคลิกที่หัว Column จากนั้นไปที่แถบ Formula Bar ของ Excel

5. ในแถบ Formula Bar ของ Excel ให้เราพิมพ์คำสั่ง =LEFT(A2,FIND(” “,A2)-1) ในคำสั่งนี้ A2 มีความหมายว่าข้อมูลที่จะแยกชื่อนามสกุล เริ่มต้นที่ Cell A2 กล่าวคือ Column A และ Row 2

6. หลังจากพิมพ์คำสั่งตามข้อ 5 เสร็จแล้ว ให้เรากดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของเรา

7. ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย หลังจากเรากดปุ่ม Enter ข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลของแต่ละบุคคลจะแยกออกมาแล้วแสดงใน Column นามสกุลของ Table ที่เราได้สร้างไว้

8. ทำซ้ำวิธีการนี้สำหรับ Column ชื่อ โดยใช้ปุ่ม เว้นวรรค เป็นตัวแยกชื่อ นามสกุล และจะออกมาเป็น Column ชื่อ และ Column นามสกุล

การแยกชื่อนามสกุลใน Excel เป็นเรื่องที่ง่ายมาก และสามารถนำมาใช้งานให้กับหลายๆ งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลลูกค้า หรือการจัดทำรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งทำให้การใช้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

FAQs วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อย่างง่าย

Q: ฉันสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างในตารางหลังจากแยกชื่อนามสกุลได้หรือไม่?
A: ใช่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของแต่ละ Column ในตารางหลังจากแยกชื่อนามสกุลแล้วได้ ให้เราเลือก Column ที่เราต้องการแล้วคลิกขวาจากนั้นเลือกRename เปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ

Q: เมื่อฉันมีข้อมูลโดยไม่มีเว้นวรรคอยู่ระหว่างชื่อและนามสกุลอาจทำให้แยกไม่ได้ ฉันจะต้องทำอย่างไร?
A: ในกรณีที่ข้อมูลไม่มีเว้นวรรคอยู่ระหว่างชื่อและนามสกุล เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น RIGHT และ LEN ใน Excel เพื่อสร้างชื่อนามสกุลได้ โดยการใช้ฟังก์ชั่น =RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(” “,A2)) ถ้า A2 มีความหมายว่าข้อมูลที่จะแยกชื่อนามสกุล เริ่มต้นที่ Cell A2 กล่าวคือ Column A และ Row 2

Q: วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้หรือไม่?
A: ใช่ วิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel สามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Word Outlook หรือการทำงานด้านการจัดการข้อมูลลูกค้า หรือการจัดทำรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งทำให้การใช้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Q: มีวิธีการอื่นๆ ในการแยกชื่อนามสกุลใน Excel หรือไม่?
A: ใช่ มีวิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อีกหลายวิธี ซึ่งมีความซับซ้อนและอาจสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel เท่านั้น หากต้องการศึกษาวิธีการแยกชื่อนามสกุลใน Excel อย่างละเอียด แนะนำให้เข้าไปอ่านที่แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับ Excelให้มากขึ้น

Q: Excel 2013 มีการใช้ Table หรือไม่?
A: ใช่ Excel 2013 มีการใช้ Table สำหรับออกแบบตารางลูกค้าที่ต้องการแยกชื่อนามสกุลใน Excel โดยแถบ Insert > Table เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Excel 2013

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button