Name

Valorant Changes Name in Thailand: What You Need to Know

Valorant Changes Name in Thailand: What You Need to Know

On May 11, 2021, Riot Games announced that its popular tactical shooter game, Valorant, will be changing its name in Thailand. The game will now be known as “Project X” in the country. This decision was made to avoid any potential legal issues, as the name Valorant is already registered by a Thai company.

What is Valorant?

Valorant is a first-person tactical shooter game developed and published by Riot Games. The game was released in June 2020 and has gained immense popularity in the gaming community. Valorant is a team-based multiplayer shooter game where players can choose from a range of characters with unique abilities and weapons to engage in matches with other players.

Why did Riot Games change the name?

Riot Games made the decision to change the name of the game in Thailand to avoid any possible legal issues. A Thai company had already registered the name Valorant, which prevented Riot Games from using the name in the country. Changing the name to Project X will ensure that the game can continue to be played in Thailand without any legal consequences.

When will the name change take place?

The name change took effect on May 11, 2021. Players in Thailand will now see the game referred to as Project X.

Will there be any changes to the gameplay or features of the game as a result of the name change?

No. The gameplay and features of Valorant will remain unchanged. The only difference will be the name change in Thailand.

Will this affect players outside of Thailand?

No. The name change will only affect players in Thailand. Players outside of Thailand will continue to see the game referred to as Valorant.

What are the implications of this name change for the Thai gaming community?

Since Valorant has gained a large following in Thailand, the name change may take some time for players to adjust to. However, the game’s popularity is not expected to be affected by the name change. Players in Thailand will be able to continue playing the game as normal, with the added assurance that there will be no legal issues arising from the game’s name.

FAQs in Thai

Q: Valorant เปลี่ยนชื่อเป็นอะไร?
A: Valorant เปลี่ยนชื่อในประเทศไทยเป็น “Project X”.

Q: เปลี่ยนชื่อเพราะเหตุใด?
A: เพราะบริษัทไทยได้ลงทะเบียนชื่อ Valorant ไว้แล้ว จึงทำให้ Riot Games ไม่สามารถใช้ชื่อ Valorant ในประเทศไทย

Q: เมื่อไหร่ชื่อจะเปลี่ยน?
A: เริ่มมีผลจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

Q: การเปลี่ยนชื่อนี้จะส่งผลต่อผู้เล่นที่อยู่นอกประเทศไหม?
A: ไม่ การเปลี่ยนชื่อจะมีผลต่อผู้เล่นในประเทศไทยเท่านั้น

Q: ผู้เล่นจะได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนชื่อนี้ในการเล่นเกมหรือคุณสมบัติของเกม?
A: ไม่มีผลกระทบต่อการเล่นเกมหรือคุณสมบัติของเกม เพียงแต่ชื่อเกมในประเทศไทยเปลี่ยนเท่านั้น

Q: ผลกระทบต่อชุมชนเกมไทยคืออะไร?
A: การเปลี่ยนชื่ออาจใช้เวลาในการปรับตัว แต่ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความนิยมของเกม ผู้เล่นในประเทศไทยจะสามารถเล่นเกมได้เหมือนเดิมโดยมีความมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบทางกฎหมายกรณีชื่อเกมในประเทศไทย

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button