Q&A

การแบ่งหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้: ใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง?

การแบ่งหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้: ใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง?

ดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ได้รับความนิยมสูงมากในโลก โดยระบบนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 150 ปีแล้ว ใช้สัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นหนังสือได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแบ่งหมู่หนังสือตามระบบดิวอี้และตัวอย่างการใช้งาน

1. เลขหมวดหมู่ (Class Number)

เลขหมวดหมู่เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยในการระบุว่าหนังสือนั้นๆ อยู่ในหมวดหมู่ที่เท่าไหร่ โดยเลขหมวดหมู่จะมีตัวเลข 3 หลัก โดยแต่ละหลักจะและกันโดยจุด เช่น 100.1 เป็นหมวดหมู่ของหนังสือประวัติศาสตร์ 200.1 เป็นหมวดหมู่ของหนังสือเรื่องศาสนา

2. ชื่อหมวดหมู่ (Class Name)

ชื่อหมวดหมู่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงหมวดหมู่ของหนังสือ โดยจะมีแท็กสีสันอยู่ด้านหน้าของชื่อหมวดหมู่ เพื่อช่วยเเสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังรูป

3. สัญลักษณ์หนังสือเล่มเดี่ยว (Single Cutter Number)

สัญลักษณ์หนังสือเล่มเดี่ยว (Single Cutter Number) เป็นตัวเลขเพิ่มเติมที่ใช้ระบุหนังสือภายในหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถระบุหนังสือเล่มเดียวกันได้โดยที่ไม่มีการซ้ำกับหมวดหมู่อื่น ๆ โดยสัญลักษณ์นี้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้ตัวอักษร หรือตัวเลขได้

4. สัญลักษณ์หนังสือเล่มซีรีส์ (Series Cutter Number)

สัญลักษณ์หนังสือเล่มซีรีส์ (Series Cutter Number) เป็นคำย่อของชื่อซีรีส์ หรือชื่อผู้แต่ง ที่ใช้เพิ่มเติมเพื่อระบุหนังสือซีรีส์ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยสัญลักษณ์นี้จะต้องไม่ซ้ำกับสัญลักษณ์หนังสือเล่มเดียวกัน

5. สัญลักษณ์เลขเฉพาะ (Notation)

สัญลักษณ์เลขเฉพาะ (Notation) เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงเลขหมวดหมู่และสัญลักษณ์หนังสือเล่มเดียวกัน โดยตัวเลขที่ต่อท้ายสัญลักษณ์เลขเฉพาะจะเป็นตัวเลขที่ต่อท้ายของสัญลักษณ์หนังสือเล่มเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

หากเราต้องการค้นหาหนังสือเล่ม “Principles of Computer Science” ของ Terry Shannon ในระบบดิวอี้ จะได้เลขหมวดหมู่เป็น 004.01 SHA ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ดังนี้

004.01 SHA – Principles of Computer Science by Terry Shannon

และหากเราต้องการหาหนังสือเล่มว่า “Programming with Python” ของ Joseph Jones ในระบบดิวอี้ จะได้เลขหมวดหมู่เป็น 005.133 JON ที่มีการแสดงสัญลักษณ์ดังนี้

005.133 JON – Programming with Python by Joseph Jones

FAQs

1. ระบบางเเบบใช้เลขเฉพาะสูงสุดสามหลัก ส่วนระบบดิวอี้ใช้สี่หลัก เหตุผลเป็นอย่างไร?

คำตอบ: ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบประเภทต่าง ๆ มีการใช้เลขหมวดหมู่หรือเลขเฉพาะในวิธีต่าง ๆ โดยระบบดิวอี้ใช้เลขเฉพาะสี่หลักเพื่อให้สามารถจัดหมวดหมู่หนังสือได้อย่างละเอียดและถูกต้องโดยไม่ซ้ำกับหมวดหมู่อื่น ๆ

2. ถ้าหนังสือไม่อยู่ในหมวดหมู่ของดิวอี้ จะมีวิธีการค้นหาหนังสือได้อย่างไร?

คำตอบ: หากหนังสือไม่อยู่ในหมวดหมู่ของดิวอี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการจัดหมวดหมู่อื่น ๆ เช่น Library of Congress Classification (LCC) หรือ Universal Decimal Classification (UDC) เพื่อค้นหาหนังสือได้

3. สามารถเเก้ไขข้อมูลหนังสือในระบบดิวอี้ได้หรือไม่?

คำตอบ: สามารถแก้ไขข้อมูลหนังสือในระบบดิวอี้ได้โดยผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด โดยจะต้องทำภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น การแก้ไขข้อมูลจะต้องมีการกำหนดชื่อหมวดหมู่ ชื่อมาตรฐานของหมวดหมู่ และเลขเฉพาะใหม่ โดยต้องมีการพิจารณาด้วยผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดอีกที

Jameson Hunter

Xin chào, tôi là Jameson Hunter, một chuyên gia chia sẻ kiến thức và nhà sáng tạo nội dung với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi sinh ngày 14/05/1989 tại Đà Nẵng, và tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng. Tôi đam mê giải đáp và review các sản phẩm, dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho cộng đồng. Cảm ơn vì đã đọc giới thiệu của tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button